Spitalul CF Constanta

Spital Clinic
Cai Ferate
Constanţa

 Spitalul CF Constanta

Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta


Certificatul de Acreditare acordat de
 Comisia Nationala de Evaluare a Spitalelor

 

Unitatea sanitară (denumire, scurt istoric, prezentarea activității specifice, aria și impactul zonal):

          Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, spital public general multipavilionar, înființat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Telecomunicațiilor Nr. 1294/ 31.07.1978 și H.G. Nr. 235/ 29.03.1991, Anexa 1/ poz. 63; instituția face parte din rețeaua sanitară proprie a M.T.I., este unitate sanitară publică cu paturi și Ambulatoriu Integrat, ce deservește populația Municipiului și Județului Constanta, precum și lucrătorii ce își desfășoară activitatea pe platformele portuare din Constanța și din domeniul transporturilor – feroviar, rutier și maritim; este clasificat în categoria a IV-a, conform O.M.S. Nr. 223/ 2013, și este acreditat în ciclul II, Categoria IV, prin Ordinul Nr. 123/ 01.04.2020, emis de Președintele A.N.M.C.S., fiind certificat de CERTIND pentru S.M.C. ISO 9001. Necesitatea organizării și dezvoltării unei rețele sanitare proprii Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Infrastructurii rezidă din domeniul de activitate al acestei instituții, respectiv transportul feroviar, auto și naval, domeniu de importanță națională maximă. Ca urmare a adresei nr. 6223 din 7 mai 1948, are loc transformarea Dispensarului D.P.M. de pe vremea aceea, în Spital, făcându-se primele demersuri de amenajare și dotare corespunzătoare pentru noua destinație a spațiului. În 06.12.1999, prin Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 731, unitatea noastră sanitară devenea Spital Universitar. In 2007, s-a schimbat denumirea unitatii din Spital Universitar in Spital Clinic cf. HGR 367/2007.

             Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța are în prezent trei locații, ca structură dispune de un Ambulatoriu Integrat cu 28 de Cabinete din diverse specialități medicale și alte servicii conexe actului medical (stomatologie, chirurgie dento-alveolară, psihologie: clinică, a muncii, siguranță în transporturi, siguranță națională), Laboratoare de Analize medicale și de Radiologie-Imagistică medicală, Farmacie cu circuit închis, Camere de Gardă, servicii conexe actului medical, aparat administrativ, și are un număr total de 166 de paturi – 148 de spitalizare continuă și 18 pentru spitalizare de zi – din care 133 de paturi contractabile cu C.A.S.; unitatea noastră sanitară deține 103 paturi de spitalizare în locația de Spital din B-dul 1 Mai și 63 paturi în locația Spital Port, Incinta Portului Constanța, Poarta 2. Spital Clinic Căi Ferate Constanța din incinta Portului Constanța, locație în proximitatea Poarta 2, este cea de a treia locație, celelalte două amplasamente fiind situate la o distanță medie de cca 1,5 km fiecare una de cealaltă – B-dul 1 Mai Nr. 5 - 7 și B-dul I.C. Brătianu Nr. 35 - 37.

            Strategia Națională de Sănătate Publică actuală, își propune să stabilească și să contureze mecanisme și linii directoare ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației României și asigurarea unui înalt nivel de protecție de sănătății umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătății publice spre cele adecvate noilor concepții și abordări de la nivel internațional.

În cadrul instituției noastre sanitare se desfășoară, concomitent activități de învățământ universitar și preuniversitar, un număr de 14 medici fiind cadre universitare în cadrul Facultăților de Medicină, Stomatologie și Farmacie ale Universității OVIDIUS Constanța, toate Secțiile Clinice fiind de asemenea autorizate și pentru efectuarea de studii clinice în domeniul medicamentului – Autorizație Nr. 9/ 27.01.2021,emisă de A.N.M.D.M. din cadrul M.S. .

Generalități și particularități. Profilul de activitate: Cod CAEN 8610, 8621, 8622, 8690 – Activități de asistență spitalicească, Asistență medicală generală și specializată : spitalizare continuă și spitalizare de zi, Consultații și tratamente în regim de urgență, triaj epidemiologic, recoltare probe biologice, investigații clinice/ explorări funcționale (ultrasonografie generală, electrocardiograme, ecografie, Doppler vascular și măsurare I.G.B., timpanometrie, viziotest, campimetrie, pulsoximetrie, oscilometrie, spirometrie, audiometrie, electroencefalografie) și paraclinice (analize medicale, examene citologice, histo- și anatomopatologice, radiografii, osteodensitometrie, computertomografie).

Prin intermediul Compartimentului de Transport s-a implemetat extinderea serviciilor medicale (recoltări probe biologice, examinări medicale, investigații paraclinice, etc.) în toate Platformele portuare ale Județului Constanța de la Marea Neagră și a Companiilor de Crewing și de Shipping  - Beneficiare ale Contractelor de Prestări Servicii medicale complete cu Instituția noastră). În cadrul structurii, Serviciile și Laboratoarele de specialitate deservesc atât solicitările pacienților asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienții spitalizați în Secțiile din celelalte locații (B-dul 1 Mai, Incinta Port) cât și toate categoriile de clienți, beneficiari contractuali, etc.. Spitalul Clinic C. F. Constanța este un spital de categoria a IV-a, care asigură  asistență medicală de specialitate în domenii medicale diverse, Spitalul 1 Mai are servicii de medicină internă, reumatologie, oncologie medicală, gastroenterologie , neurologie și Camera de Gardă, Spitalul Port asigurând servicii în profilul chirurgie generală, ortopedie-traumatologie, chirurgie vasculară, anestezie și terapie intensivă, precum și gastroenterologie intervențională și urgențe chirurgicale;

Forma de proprietate: Bunuri proprietatea statului; clădirea asupra căreia se intervine prin lucrări de reabilitare interioară se află în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța și aparține domeniului public al statului, conform HG  nr. 1705 / 2006.

            Ne stau marturie documentele vremii prin adresa nr 6223 din 7 mai 1948, are loc transformarea Dispensarului D.P.M. de pe vremea aceea, in Spital, care pot fi consultate in arhiva electronica a site-ului nostru:
 
Raport dispensar 1 Raport dispensar 2 Graficul bolnavilor Nota justificativa
Masuratoare spatii 1 Masuratoare spatii 2 Raport infiintare spital Nota achizitie
HARTA PORT PLAN AMPLASAMENT


 

Ajută-ne oferind o donație sau sponsorizare

Către Spitalul Clinic CF Constanta

CUI: 4210790

IBAN: RO63TREZ23120F370100XXXX

                

Material Informativ - pentru Pacienti

Material Informativ - pentru Cadre Medicale


Sectii si Cabinete medicale ale spitalului


Secții Clinice


Ambulatoriul de specialitate


Sectia Chirurgie Generala
 
Conditii de internare
 
Spitalul Clinic Cai Ferate Constanta are trei locatii cu un numar total de 166 paturi, din care 154 pentru spitalizare continua si 12 pentru spitalizare de zi.

  PRIMA LOCATIE - SECȚII CLINICE este situata pe Bulevardul 1 MAI nr 3-5, aici regasindu-se urmatoarele compartimente:
- SECTIA CLINICA NEUROLOGIE cu 33 paturi pentru pacientii internati si 2 paturi pentru spitalizare de zi
- SECTIA CLINICA MEDICINA INTERNA cu 60 de paturi și 5 paturi pentru spitalizare de zi.
                   - Compartiment Reumatologie - 12 paturi
                   - Compartiment Gastroenterologie - 10 paturi
                   - Compartiment Oncologie Medicala - 5 paturi
- FARMACIE cu Circuit Inchis
- Punct recoltare Laborator de Analize Medicale
- CAMERA DE GARDA
  A DOUA LOCATIE - AMBULATORIUL DE SPECIALITATE este situata pe Bulevardul I.C. Bratianu nr 35-37. Aceasta cuprinde:
oftalmologie, chirurgie, ORL, medicina interna, neurologie, ginecologie, psihiatrie, medicina muncii, explorari functionale (EKG, audiometrie, spirometrie, EEG, oscilometrie) laborator radiologie imagistica medicala, laborator analize medicale, laborator examinari psihologice pentru functii in siguranta transporturilor (naval, auto,feroviar)
In cadrul ambulatoriului se efectueaza :
- Serviciul de Anatomie Patologica, Comp Citologie, Comp Histopatologie,
- examinari medicale si psihologice pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor.
- examinari medicale pentru obtinere sau schimbare permis auto toate categoriile
- examinari medicale pentru fisa port arma
- examinari medicale pentru eliberarea de certificat medical tip A5
Tot in aceasta locatie se afla si SEDIU ADMINISTRATIV - Bulevardul I.C.Bratianu nr.35-37, et. 2
- SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
- COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
- SERV RESURSE UMANE SI SALARIZARE
- COMPARTIMENT JURIDIC-CONTENCIOS
- SERVICIUL TEHNIC REPARATII INTRETINERE
- SERVICIUL ADMINISTRATIV - ACHIZITII
- COMPARTIMENTUL STATISTICA
- COMPARTIMENT INTERN PROTECTIA MEDIULUI, PSI , PREVENIRE SI PROTECTIA MUNCII.


Tot aici functioneaza si Comisia Teritoriala pentru Siguranta Circulatiei si a Navigatiei care da avize medicale si psihologice pentru personalul din siguranta circulatiei si a navigatiei. Pentru detalii accesati pagina Conducere

  CEA DE-A TREIA LOCATIE - SECTIA CLINICA CHIRURGIE GENERALA este situata in INCINTA PORT, POARTA 2 si are 46 de paturi din care 5 paturi in Compartimentul de Chirurgie Vasculara si 7 paturi Comp Ortopedie si Traumatologie:
- Sectia ATI cu 15 paturi
- Bloc Operator
Camera de Garda
- Compartiment Transport Pacienti
- Prosectura
 

PACIENTI

 

Programare online pacienti

 

Pentru sesizari, reclamatii sau sugestii privind activitatea Spitalului CF Constanta va rugam sa folositi adresa de e-mail
sesizari@spitalcfconstanta.ro

galerie foto

Informatii contact

Secții Clinice
Bd 1 Mai nr 5 - 7, Constanta
Telefon: 0241 485350
Fax: 0241 583713
spunivcf_cta@yahoo.com

Ambulatoriu de specialitate
Bd IC Bratianu nr 35 - 37, Constanta
Telefon: 0241 485382
Fax: 0241 485370
ambulatcfc@yahoo.com

Sediu Administrativ
Bd I.C.Bratianu nr.35-37, et.2, Constanta
spunivcf_cta@yahoo.com

Sectia Chirurgie Generala
Incinta PORT - Poarta II
Telefon: 0241 485394
Fax: 0241 485392

CONECT

Copyright © Spitalul Clinic CF Constanta

Design by ProiecteSoft.Net

web analytics