Spitalul CF Constanta

Spital Clinic
Cai Ferate
Constanţa

Spitalul CF Constanta

Conducerea spitalului


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliului de administratie al Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1325/25.09.2019


MEMBRII PERMANENȚI

Numele

Functia

GĂRĂGĂIANU FELICIA                         MT-SM

MEMBRU

IGNEA RODICA                           MT-DCRSPON

MEMBRU

GHEORGHE CRISTIAN                    MT-DRTAC

MEMBRU

DREXELER CAMELIA                          MT SRP

MEMBRU

Prof. MIHAILOV CLAUDIA ILEANA-Universitatea Ovidius 

MEMBRU

MUSAT MARIOARA-Colegiul Medicilor Constanța

MEMBRU cu statut de invitat

COSTACHE CONSTANTINA-OAMGMAMR

MEMBRU cu statut de invitat

·        MEMBRII SUPLEANTI

Numele

Functia

NEGOIANU RADU                          MT-SM

MEMBRU

POP CARMEN                               MT SRP

MEMBRU

SOCOTEANU MONICA                   MT-SM

MEMBRU

NEAGA LUMINITA                          MT-DAERI

MEMBRU

GHEORGHE EMMA- Universitatea Ovidius

MEMBRU

COSTEA  CIPRIAN Colegiul Medicilor Constanța

MEMBRU cu statut de invitat

VOICILA IULIANA Elena -OAMGMAMR

MEMBRU cu statut de invitat

 


MANAGER  - Dr. BOTEZATU IULIANA

   

COMITET DIRECTOR

·      Președinte   Dr. BOTEZATU IULIANA-  MANAGER

·      membrii:     DIRECTOR MEDICAL - Dr. HONCEA ADINA

                       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Ec. VALERICA CONSTANTIN.


CONSILIUL MEDICAL

·        PRESEDINTE: Dr. Honcea Adina - Director Medical

·        MEMBRII:   Dr. Ionescu Ana Maria –medic Șef Secția Clinică Neurologie

            Dr. Tomoș Sirma –medic șef-  Secție Clinică medicală I

                    Dr. Mihailov Claudia Ileana - Medic Sef –Secție Clinica Medicala II

                             Dr. Oprea Dorel - Medic Sef –Secția Clinica Chirurgie Generală

                              Dr. Georgescu Lucia - Medic Sef- Secția  A.T.I.;

                             Dr. Ciugolia Contesina – Medic Sef Ambulatoriul de Specialitate  

                             Dr. Manafu Elenis – medic primar epidemiolog

                             Dr. Micu Dorian – medic primar Serviciul Anatomie Patologică   

                             Dr.Dumitrescu Iulian Marius  –coordonator laborator radiologie

                            Lăcătuș Adriana- coordonator laborator analize medicale

                             psih.Oancă Doina –sef laborator Psihologie            

                            Grecu Laura - Farmacist Sef

 

CONSILIUL ETIC –Decizia nr. 92/01.04.2019

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, în baza rezultatelor voturilor exprimate de personalul medico-sanitar la alegerile desfășurate conform Deciziei nr. 38/13.02.2019 privind procedura de organizare și desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului Etic, validate prin  procesul verbal  nr. 854/21.02.2019 de Comisia de organizare și supraveghere a procesului de votare

 

Componența Consiliului Etic al Spitalului Clinic CF Constanța

 

· membru permanent: Dr. Enescu Marius - reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica

· membru permanent: Dr. Ispas Viorel -reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

· membru permanent: Dr. Tomoș Sirma - reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·  membru permanent: Dr. Dumitrescu Iulian-- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·  membru permanent: as.med. principal- Ionașcu Valentina- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·  membru permanent: as.med. principal-Bantaș Ionela- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·  membru permanent:-registrator medical Fundația Baylor Marea Neagră-dna Valentina Măturoi- reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

· secretar permanent: FRANCIUC Maria

·        membru supleant : Dr. Mihailov Claudia- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica

·        membru supleant: Dr. Mitroi Adrian-reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: Dr. Doicescu Dragoș- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: Dr. Georgescu Lucia -- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: as.med. principal- Tuzlaru Ioana- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·         membru supleant: as.med. principal- Constantin Lenuța - reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·         membru supleant:-secretar administrativ Fundația Baylor Marea Neagră-dna Cristina Măiceanu - reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

·        secretar supleant Lăcătuș Adriana- numit prin Decizia nr.53/25.02.2019.

 

 

 

Comisia medicală si/sau psihologică în siguranța transporturilor - constituită în conformitate cu  Ordinul comun OMT 1.262 /2013 și  OMS 1329/2013 privind aprobarea inființării, organizarii si functionării comisiilor medicale si/sau psigologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale si /sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, aprobată prin Decizia nr. 3/05.01.2018, cu următoarea componență:

Presedinte Dr. Ciugolia Contesina -medic specialist neurologie

Membrii:

 

·        Dr. Doicescu Dragos - medic primar

·        Dr. Jacota Elena Ligia - medic primar ORL

·        Dr. Hartescu Simona - medic specialist Oftalmologie

·        Dr. Savulescu Marilena - medic primar medicina interna

·        Dr. Mirea Doina - medic specialist Psihiatrie

·        Oanca Doina Psiholog, Sef laborator Psihologie

·        Parfene Gabriela – psiholog specialist

·        Lupu Traiana - psiholog specialist

Secretar: Albu Camelia - Registrator Medical


LISTA DE PERSONAL ANGAJAT *
ORGANIGRAMA*
* (Listele pot fi si descarcate prin selectarea optiunii Save target as... din meniul ce apare la aceesarea butonului dreapta al mouse-ului peste link-ul de mai sus)PACIENTIPentru sesizari, reclamatii sau sugestii privind activitatea Spitalului CF Constanta va rugam sa folositi adresa de e-mail
sesizari@spitalcfconstanta.ro

galerie foto

Informatii contact

Sediul Administrativ
Bd 1 Mai nr 5 - 7, Constanta
Telefon: 0241 485350
Fax: 0241 583713
spunivcf_cta@yahoo.com
spunivcf_cta@hotmail.com

Ambulatoriu de specialitate
Bd IC Bratianu nr 35 - 37, Constanta
Telefon: 0241 485382
Fax: 0241 485370
ambulatcfc@yahoo.com

Sectia Chirurgie Generala
Incinta PORT - Poarta II
Telefon: 0241 485394
Fax: 0241 485392

NEWS

News widget

Copyright © Spitalul Clinic CF Constanta

Design by ProiecteSoft.Net

web analytics