Spitalul CF Constanta

Spital Clinic
Cai Ferate
Constanţa

 Spitalul CF Constanta

Conducerea spitalului


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliului de administratie al Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța aprobat prin OMTI nr. 281/14.04.2021.

Descarca lista membrii CAMANAGER  - Dr. BOTEZATU IULIANA

   

COMITET DIRECTOR

·      Președinte   Dr. BOTEZATU IULIANA-  MANAGER

·      membrii:     DIRECTOR MEDICAL - Dr. HONCEA ADINA

                       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - Ec. VALERICA CONSTANTIN.


CONSILIUL MEDICAL 

Descarca lista membrii consiliul medical


CONSILIUL ETIC –Decizia nr. 92/01.04.2019

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, în baza rezultatelor voturilor exprimate de personalul medico-sanitar la alegerile desfășurate conform Deciziei nr. 38/13.02.2019 privind procedura de organizare și desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului Etic, validate prin  procesul verbal  nr. 854/21.02.2019 de Comisia de organizare și supraveghere a procesului de votare

 

Componența Consiliului Etic al Spitalului Clinic CF Constanța

 

· membru permanent: Dr. Enescu Marius - reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica

· membru permanent: Dr. Ispas Viorel -reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

· membru permanent: Dr. Tomoș Sirma - reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·  membru permanent: Dr. Dumitrescu Iulian-- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·  membru permanent: as.med. principal- Ionașcu Valentina- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·  membru permanent: as.med. principal-Bantaș Ionela- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·  membru permanent:-registrator medical Fundația Baylor Marea Neagră-dna Valentina Măturoi- reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

· secretar permanent: FRANCIUC Maria

·        membru supleant : Dr. Mihailov Claudia- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica

·        membru supleant: Dr. Mitroi Adrian-reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: Dr. Doicescu Dragoș- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: Dr. Georgescu Lucia -- reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica

·         membru supleant: as.med. principal- Tuzlaru Ioana- reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·         membru supleant: as.med. principal- Constantin Lenuța - reprezentant ales al asistentilor medicali din spital

·         membru supleant:-secretar administrativ Fundația Baylor Marea Neagră-dna Cristina Măiceanu - reprezentant ales al asociatiilor de pacienti

·        secretar supleant Lăcătuș Adriana- numit prin Decizia nr.53/25.02.2019.

 

 

 

Comisia medicală si/sau psihologică în siguranța transporturilor - constituită în conformitate cu  Ordinul comun OMT 1.262 /2013 și  OMS 1329/2013 privind aprobarea inființării, organizarii si functionării comisiilor medicale si/sau psigologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale si /sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, aprobată prin Decizia nr. 3/05.01.2018, cu următoarea componență:

Presedinte Dr. Ciugolia Contesina -medic specialist neurologie

Membrii:

 

·        Dr. Doicescu Dragos - medic primar

·        Dr. Jacota Elena Ligia - medic primar ORL

·        Dr. Hartescu Simona - medic specialist Oftalmologie

·        Dr. Savulescu Marilena - medic primar medicina interna

·        Dr. Mirea Doina - medic specialist Psihiatrie

·        Oanca Doina Psiholog, Sef laborator Psihologie

·        Parfene Gabriela – psiholog specialist

·        Lupu Traiana - psiholog specialist

Secretar: Albu Camelia - Registrator Medical


LISTA DE PERSONAL ANGAJAT *
ORGANIGRAMA*
* (Listele pot fi si descarcate prin selectarea optiunii Save target as... din meniul ce apare la aceesarea butonului dreapta al mouse-ului peste link-ul de mai sus)PACIENTIPentru sesizari, reclamatii sau sugestii privind activitatea Spitalului CF Constanta va rugam sa folositi adresa de e-mail
sesizari@spitalcfconstanta.ro

galerie foto

Informatii contact

Sediul Administrativ
Bd 1 Mai nr 5 - 7, Constanta
Telefon: 0241 485350
Fax: 0241 583713
spunivcf_cta@yahoo.com
spunivcf_cta@hotmail.com

Ambulatoriu de specialitate
Bd IC Bratianu nr 35 - 37, Constanta
Telefon: 0241 485382
Fax: 0241 485370
ambulatcfc@yahoo.com

Sectia Chirurgie Generala
Incinta PORT - Poarta II
Telefon: 0241 485394
Fax: 0241 485392

CONECT


Copyright © Spitalul Clinic CF Constanta

Design by ProiecteSoft.Net

web analytics