Spitalul CF Constanta

Spital Clinic
Cai Ferate
Constanţa

 Spitalul CF Constanta

Programari si tarife


Programarile se fac de Luni pana Vineri intre orele 7 - 15, dupa cum urmeaza:
 
 • O.R.L – TEL. 0241485372
 • NEUROLOGIE – TEL. 0241485373/0241485499
 • CHIRURGIE – TEL. 0241485375
 • OFTALMOLOGIE – TEL. 0241485376
 • GINECOLOGIE – TEL. 0241485377
 • PSIHIATRIE – TEL. 0241485379/0241485498
 • RADIOLOGIE – TEL. 0241485387
 • CARDIOLOGIE – TEL. 0241485381
 • ECOGRAFIE – TEL. 0241485381
 • PSIHOLOGIE – TEL. 0241485378
 • LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE - 0241485384


Pentru cazarea si masa apartinatorilor tarifele sunt urmatoarele
 • CAZARE – 20,00 LEI/ZI
 • MASĂ – 7,00 LEI/ZI
 

Ambulatoriul de specialitate

 
 
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE, PARACLINICE SI DE RECUPERARE-REABILITARE A SANATATII 

I. Persoanele asigurate care pot face dovada de asigurat si au trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist conform prevederilor legale beneficiaza la nivelul ambulatoriului de specialitate C.F Constanta de pachetul de baza dupa cum urmeaza

Consultatia medicala de specialitate - cuprinde:
 1. anamneza
 2. examenul clinic general
 3. examenul clinic specific specialitatii respective
 4. stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
 5. unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare,
 6. stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igienodietetic,
 7. instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice.
Casele de asigurari de sanatate suporta contravaloarea a maximum trei consultatii pentru un episod de boala acuta, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului.
Casele de asigurari de sanatate suporta contravaloarea a maximum doua consultatii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare sau pentru cazurile care necesita urmarirea evolutiei sub tratament a pacientului in ambulatoriu.
Pentru bolnavii cu afectiuni cuprinse in programele nationale de sanatate si unele afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin cabinetul medicului de familie, casa de asigurari de sanatate deconteaza o consultatie control/evaluare periodica – epicriza de etapa la 3 luni, pentru fiecare caz cu exceptia bolnavilor cu afectiuni pentru care prescrierea medicamentelor se face lunar.
Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua si a treia consultatie in vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, se face direct, fara alt bilet de trimitere.

II. Persoanele neasigurate beneficiaza de pachetul minimal de servicii medicale dupa cum urmeaza.
a) Asistenta medicala de urgenta
 1. anamneza,
 2. examen clinic
 3. tratament
In limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de specialitate
In situatia in care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depasesc competenta medicului de specialitate, acesta asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate.
b) Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic
 1. examen clinic
 2. diagnostic prezumptiv
 3. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare si tratament
NOTA Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa medicala de urgenta, organizata conform legii.
Se raporteaza si se deconteaza o singura consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta constatata si pentru fiecare boala cu potential endemoepidemic suspicionata si confirmata.

III. Pentru persoanele care se asigura facultativ pachetul de servicii medicale cuprinde:
a) Asistenta medicala de urgenta
 1. anamneza,
 2. examen clinic
 3. tratament
In limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de specialitate.
In situatia in care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depasesc competenta medicului de specialitate, acesta asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate.

b) Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic
 1. examen clinic
 2. diagnostic prezumptiv
 3. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare si tratament

c) Servicii medicale curative: Consultatie pentru afectiuni acute intercurente (anamneza, examen clinic, diagnostic si tratament).
Pentru investigatiile paraclinice recomandate si tratamentul prescris, costurile se suporta integral de catre persoana asigurata facultativ. Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza trei consultatii pentru acelasi episod de boala acuta, pe asigurat si pe an

 

PACIENTI

 

Programare online pacienti

 

Pentru sesizari, reclamatii sau sugestii privind activitatea Spitalului CF Constanta va rugam sa folositi adresa de e-mail
sesizari@spitalcfconstanta.ro

galerie foto

Informatii contact

Secții Clinice
Bd 1 Mai nr 5 - 7, Constanta
Telefon: 0241 485350
Fax: 0241 583713
spunivcf_cta@yahoo.com

Ambulatoriu de specialitate
Bd IC Bratianu nr 35 - 37, Constanta
Telefon: 0241 485382
Fax: 0241 485370
ambulatcfc@yahoo.com

Sediu Administrativ
Bd I.C.Bratianu nr.35-37, et.2, Constanta
spunivcf_cta@yahoo.com

Sectia Chirurgie Generala
Incinta PORT - Poarta II
Telefon: 0241 485394
Fax: 0241 485392

CONECT

Copyright © Spitalul Clinic CF Constanta

Design by ProiecteSoft.Net

web analytics